GRÜNWALD | TŰZIVIZ TARTÁLYOK

BUDAPEST - PÉCS - MOSONMAGYARÓVÁR - GYŐR - TÜRJE - MISKOLC - DEBRECEN - SZEGED

Z.E.H. KFT. KAPCSOLAT

Gyors árajánlat kérelem

Telefon:

+36 (30) 220 - 7925

Tel.: +36 (1) 700 1442 

Fax: +36 (1) 700 - 2206

E-mail: info@tartalyhaz.hu

AKCIÓ

Minden megrendelt tűzivíz tartályhoz, akció ideje alatt, ajándékkal kedveskedünk!

PÉCS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Pécs Megyei Jogú Város rendelkezik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényben előírt, a településrendezési tervet megalapozó városfejlesztési koncepcióval. 


Az 1996-ban a 413/1996.(11.07.) számú határozatban megfogalmazott jövőképre és főbb célokra alapozott 449/2002.(10.03.) számú határozatban elfogadott koncepció óta bekövetkezett változások felvetették egy új koncepció készítésének szükségességét. A város önkormányzata mérlegelte a felmerülő igényt, de megállapította, hogy 2009-ben nincs lehetőség egy teljesen új városfejlesztési koncepció elkészítésére, mert annak időigénye nem tenné lehetővé, hogy a város az Alkotmánybíróság határozatának megfelelően 2009. év végéig újraalkossa a Pécsi Szabályozási Tervet és Építési Szabályzatot. Ezért Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy első lépésben a 2009-es állapotnak megfelelően egységes rendszerbe foglalja a koncepciót érintő döntéseket (határozatokat). Abban rögzíti a teljesítetéseket, a megkezdett programok állását, és a 2002 óta elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal harmonizálja a hatályos koncepciót. Ez kellőképpen megalapozza a Pécsi Szabályozási Terv és Építési Szabályzat szükséges módosítását, és az új koncepció készítését a későbbiekben – előre látatóan 2010–2011-ben – kezdeményezi. A jelenleg érvényben lévő városfejlesztési koncepció elfogadása óta több szakágazati és azokat összegző koncepció készült és több egyedi döntés is született, amelyeket a közgyűlés a városfejlesztési koncepcióhoz hasonlóan határozattal fogadta el. Jelen aktualizálásnak nem feladata ezek reprodukálása, vagy részletekbe menő felülvizsgálata, hanem a hasonló legitimációval rendelkező koncepcionális és fejlesztési elhatározások olyan egységes rendszerbe foglalása, amely segíti a különböző funkciókhoz, ágazatokhoz tartozó feladatok egységes áttekintését, együttlátását. A városfejlesztési koncepció műfaji szabályainak megfelelően a településpolitika céljait, az egyes politikai választási lehetőségeket elégséges olyan mélységben kidolgozni, hogy a testület dönthessen a fő fejlesztési irányokról, és határozatban kötelezhesse el magát azok részletesebb kidolgozása (stratégia kidolgozása, konkrét programok vagy cselekvési tervek készítése) és megvalósítása mellett. Ennek ellenére azokban az esetekben, ahol rendelkezésre álltak a szükséges információk és megszületett az önkormányzati döntés, ott megtörtént a „stratégiai program” mélységű kidolgozás. E feladatcsoportok adják a konkrét teendők gerincét, a bizottsági és hivatali gondolkodás és a közeljövő fejlesztéseinek kereteit. Tartalmazzák azokat a szükséges információkat, amelyek elégségesek ahhoz, hogy külön felhatalmazás alapján a hivatal munkatársai pályázatokat készíthessenek a szükséges források megszerzése érdekében, illetve irányítsák az operatív munkát. Néhány esetben csak további politikai választási lehetőségek és programjavaslatok kerültek megfogalmazásra, amelyek szűkebb kifejtést kaptak, de ezek nélkül hiányos lenne ez az alapvető településpolitikai dokumentum. Mivel a városfejlesztési koncepció felülvizsgálatára a településrendezési tervezés megalapozása kapcsán került sor, ezért azok a fejlesztések, amelyeknek településrendezési tervezési konzekvenciái is vannak, részletesebben lettek a koncepcióban nevesítve. A koncepció aktualizálása során újból beigazolódott, hogy nem a jövőkép, vagy a hosszú távú fejlesztési irányok tekintetében van szükség a módosításokra, hanem néhány középtávú feladat már teljesült és újabb lépések konkretizálódtak. Ezért a hosszú távú irányok megtartása mellett időről időre meg kell fogalmazni a koncepcióban a középtávon teljesítendő újabb feladatokat is. Ezek egy részének teljesítésére már kötelezettséget vállalt az önkormányzat – vagy akár már meg is kezdte a munkálatokat (pl. EKF-programok) –, a többi javaslat határozati formában való elfogadása a most megfogalmazódó szándékok kinyilvánítását jelenti.


LETÖLTÉS